Djurskyddarna

Djurskyddarna

”Djurskyddarna” är ett program som handlar om eldsjälar som brinner för djur. Programmet sänds i TV4. De omhändertar djur och ofta hittar de även nya hem till dem. Dessa personer kämpar för djurens rättigheter. Programmet ”Djurskyddarna” är populärt och har många tittare. Vi får följa djurambulansen i Skåne som hämtar djur som ska omhändertas, de samarbetar med polisen, räddningstjänsten och veterinärer. Det handlar om djur som vanvårdas. Vi får följa med i privatpersoners fastigheter och se hur djuren mår. I programmet får man även se vad som händer efter att djuren omhändertagits. Vissa djur får nya hem omedelbart, andra inte.

Djurskyddarna hjälper djur i nöd

Djurskyddarna – djurambulansen rycker ut

Djurambulansen har jour dygnet runt för akut djurlivräddning och transport av skadade eller sjuka djur. De arbetar inom Skåne, Kronoberg, Halland och Blekinge. All personal är erfaren och utbildad i medicinering. Om en olycka sker är en snabb insats många gånger avgörande. Djurambulansens ambition är att driva en ambulatorisk verksamhet med hög kvalitet. Ambulanserna är specialbyggda för bland annat hästtransport och är utrustade med bår, burar, verktyg, hängmatta och mediciner. Ambulanserna är inte bundna till någon specifik veterinär eller djurklinik, det betyder att transporten kan ske enligt djurägarens önskemål. I programmet ”Djurskyddarna” får vi följa djurambulansens personal som gör allt för att rädda djur.

Vad händer i tv – programmet ”Djurskyddarna”? Djurambulansen rycker ut och hjälper djur som är i nöd. Vi får bland annat se när de följer med polisen till gårdar där det finns vanvårdade djur. De hittar och räddar hundar inlåsta i garage. De omhändertar sjuka djur som lever i misär. I ett annat avsnitt får vi se när djurambulansen får larm om hästar som befinner sig utomhus, utan vatten eller mat. Tittarna får se när personalen gör allt i sin makt för att rädda djur i nöd. Vi får även se när djurambulansen omhändertar katter och hundar hos en person med djurförbud.

Tv-programmet fällt av granskningsnämnden

Trots välvilja skapades rubriker när programmet ”Djurskyddarna” sändes. Granskningsnämnden fick in flera anmälningar om tv – programmet och en uppståndelse uppstod. Programmet har fällts av granskningsnämnden för kränkning av privatlivet. Nämnden anser att de medverkade kunde identifieras i inslagen, ortsnamn nämndes, delar av resvägar filmades och bostäder och omkringliggande egendomar visades. Något allmänintresse för intrånget existerade inte, därför strider inslagen mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Nämnden anser även att det skedde en exponering och att det uppstod ett gynnande av Djurambulansen AB genom medverkan i programmet. Enligt TV4 överensstämmer sändningarna med föreskrifterna om olämpligt kommersiellt gynnande och föreskrifter om respekt för privatlivet.

Åsikterna skiljer sig bland tittarna när det kommer till kritiken som programmet fått. Vissa har undrat om djurägarnas rättigheter i det hela och andra anser att det viktigaste är djurens välmående. Programmet ”Djurskyddarna” handlar om djuromhändertagande och om det skydd som djur har rätt till, innehållet handlar om arbetet med att ta hand om djur i nöd och olika situationer som denna yrkesgrupp ställs inför. Djurens hälsa är i fokus. Det är ingen hemlighet att på många av de ställen som Djurambulansen besökte konstaterades allvarliga problem.

Djurskyddarna räddar djur från misär

”Djurskyddarna” har som enda mål och avsikt att ta hand om djur som råkat illa ut. Vanvård av djur ska aldrig försvaras. De flesta gånger brukar vanvårdsärenden ha sin grund i personliga tragedier för djurägarna som lett till att vanvården skapats. Med hjälp av programmet ”Djurskyddarna” lyfts djurs rättigheter fram. En grundläggande paragraf i djurskyddslagen som finns i vårt land är att alla djur ska behandlas väl och de ska skyddas mot sjukdom och lidande. Lagen gäller alla djur, bland annat husdjur, lantbruksdjur och försöksdjur. Djurskyddslagen ger skydd åt djur som inte behandlas på rätt sätt. Den som bryter mot djurskyddslagen kan dömas till böter och till och med fängelse.