Scandinavian Studios

Scandinavian Studios

TV är långt ifrån någon dumburk. I sina bästa stunder kan den förena oss. Tänk bara på ikoniska TV-ögonblick såsom månlandningen eller när J.R. blir skjuten i TV-serien Dallas. Eller första avsnittet av svenska Robinson för den något yngre tittaren eller varför inte ännu mer nutida: den norska tv-serien SKAM? TV berör och skapar en känsla av samhörighet. Scandinavian Studios vill göra precis det, skapa programformat som får folk att diskutera och inspireras. Ett program som lyckats med det är Sveriges skönaste gårdar, ett format som inte bara funnit sin publik i Sverige, utan även runt om i världen. Scandinavian Studios är ett produktionsbolag med engagerade och begåvade kreatörer som för fullt jobbar för att skapa nästa succé att samlas kring.

Scandinavian Studios – en del av Bonnierkoncernen

Det var affärskvinnan och medieprofilen Anna Bråkenhielm som, tillsammans med Bonnier, grundade produktionsbolaget Scandinavian Studios 2011. På kort tid byggde man upp verksamheten och genomförde flera uppmärksammade produktioner samt ett omfattande idéutvecklingsarbete. Under 2014 och 2015 sjösattes stora förändringar inom bolaget. Anna sålde sitt aktieinnehav i Scandinavian Studios och lämnade VD-posten för att gå vidare mot nya utmaningar. Idag är företaget ett dotterbolag till Nyhetsbolaget som också drivs genom mediekoncernen Bonnier. På så vis har man skapat ett produktionsbolag som fått ännu bättre förutsättningar att genomföra stora produktioner utan de merkostnader det innebär att leja ut olika moment på konsulter eller externa bolag.

Man kan säga att Nyhetsbolaget och Scandinavian Studios var för lika varandra för att fungera optimalt som separata bolag i samma koncern. Med nuvarande lösning uppnås stordriftsfördelar. Inte minst ur ett lönsamhetsperspektiv är indelning i ett moderbolag och ett dotterbolag gynnsam för Bonnierkoncernen. Företaget gjorde förlust under sina första år, trots framgångsrika produktioner. Det är dock normalt att det är så när ett nytt bolag etablerar sig på en så pass konkurrensutsatt marknad som det här är fråga om. Scandinavian Studios nuvarande ledning ser positivt på den utmaning det innebär att förbättra de programformat som är i sändning, samt utvecklingen av nya program med bra kvalitet och lönsamhet.

Hur arbetar ett produktionsbolag?

Att producera media för TV och film är mycket dyrt. Felsatsningar kan innebära stora förluster som riskerar att sänka ett mindre bolag. Därför är det i regel så att program, filmer och serier produceras först när det finns en kund, till exempel en TV-kanal, som är villig att betala och som då tar hela eller en del av risken. TV-kanaler och filmbolag har sina egna program-upphandlingsrutiner samt tydliga direktiv beträffande vad de är beredda att finansiera. Ett produktionsbolag såsom Scandinavian Studios kommer därför inte till en kund med ett färdigt program utan snarare en så kallad pitch, alltså en presentation av det som man vill göra.

Det är inte bara idén som bedöms när ett produktionsbolag såsom Scandinavian Studios försöker sälja in en idé. Även den förmåga som bolaget antas ha för att genomföra den, bedöms. Ett produktionsbolag är alltså ett företag som ofta har alla de produktionsmässiga förutsättningar som krävs för att kunna utveckla och producera TV-program, TV-serier och filmer samt dokumentärer – hela vägen från idé till sändning. Ofta är produktionsbolag specialicerade inom något av dessa områden, men just Scandinavian Studios arbetar med filmiskt berättande inom flera genrer. De största och mest betrodda bolagen får ibland i uppdrag att producera idéer som är kläckta av TV-kanalernas egna programutvecklare. Förhållandet mellan produktionsbolagen och deras uppdragsgivare är alltså dynamiskt.

Framtiden inom TV

En trend inom media det senaste decenniet, är att stora utländska aktörer köper upp svenska mediebolag i det tysta. Visste du att svenska TV-klassiker såsom Stjärnor på is, Idol och Lyxfällan, indirekt kontrolleras av utländska ägare? Bonniers stora satsning på Scandinavian Studios innebär att en större andel av de program som svenska kanaler visar, kan sägas vara helt igenom svenska och framtagna inom landet. Utländska ägare strävar ofta mot vinstmaximering i ett större perspektiv än marknaden i ett enskilt land. Det innebär att man inte gärna utvecklar nya program och koncept när man kan återanvända ett eller flera programformat i land efter land. Bonniers lösning, med ett moderbolag samt Scandinavian Studios som dotterbolag, kan förhoppningsvis innebära att det blir mer utrymme för konceptutveckling samt idéer utifrån svenska förhållanden, specifikt.

Ett bra programkoncept kan bli en riktigt bra affär om det säljs vidare till just utländska medieföretag. Att skapa bra och lönsam TV handlar alltså inte bara om att tillmötesgå hemmamarknaden, utan även om att komma på den där idén som kan bli framtidens Robinson, Idol eller Big Brother. Scandinavian Studios kommer därför, även i framtiden, att satsa resurser på idéutveckling och trendspaningar. Du kan, under andra rubriker på hemsidan, läsa om Scandinavians Studios pågående produktioner. Bolaget är idag känt för programserier såsom Rakt in i Hjärtat (SVT), Kristallen-nominerade Den som får finnas (SVT), Djurskyddarna (TV4), Stjärnkusken (TV4) samt Fest hos Bindefeld (TV5). Förutom dessa breda underhållningsformat, har bolaget producerat ett flertal dokumentärserier. Det ska bli spännande att följa vilka nya TV-format som detta bolag kommer att utveckla samt vilka andra medieplattformar det kommer att satsas på i framtiden.

Scandinavian Studios sysslar med många olika produktioner

Storleken har betydelse

Att ta fram och sedan producera nya TV-format handlar om mångmiljonsatsningar. Det är inte särskilt många bolag som får det förtroendet då det kräver stora produktionsmässiga förutsättningar. Det råder inga tvivel kring Scandinavian Studios kapacitet att producera bra TV. Att man är ett av de bolag i Sverige som de stora TV-kanalerna har förtroende för har man bevisat gång på gång redan under bolagets rätt korta historia. Med uppbackning från moderbolaget Nyhetsbolaget, ställs en ännu större del av Bonnierkoncernens resurser till detta produktionsbolags förfogande, och det kommer förhoppningsvis att innebära att man står sig ännu bättre i den allt hårdare internationella konkurrensen. De finns all anledning att hoppas på ännu bättre TV och bra lönsamhet i framtiden.